วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ร่วมกับ สโมสรโรารีนครหาดใหญ่ ภาค 3330 โรตารีสากล

จัดโครงการ ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย (Save Roads Save Lives).

โดยมี นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูที่เกี่ยวข้อง 

นายกวรวีร์ ฤทธิ์เทวา นายกสโมสรโรตารีนครหาดใหญ่