วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ร่วมกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาร่วมใจล้างเครื่องปรับอากาศทั่วไทยฟรี (พื้นที่รับผิดชอบในอำเภอหาดใหญ่) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ