วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

 

นายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Interlink ปีการศึกษา 2567

โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ดูเพิ่มเติม