วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ เมืองด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ใต้อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร