วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร "ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ บริการสังคม"

 

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ปีการศึกษา 2566

 

 

ลิงค์ดาวน์โหลด