ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร พร้อมด้วยนายนิธิศ สมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนภัสวรรณ ปานดำ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี